Viline vode 6, Beograd office@entech.rs +381 11 33 92 307

Sidebar

PROIZVODI

Nudimo širok spektar bešavnih i šavnih cevi, fitinga i flanši kao i gotova rešenja za sprinkler sisteme - cevi, fiting, flanše i ventili prema FM i UL.

Materijali - nerđajući čelici, ugljenični i legirani čelici u standardima i kvalitetima prema EN, ASTM, API.